Yến sào Bình Dương Gia | Mô hình 3 trong 1 (Sản xuất - Chế biến - Bán hàng) tại Bình Dương Hotline: 0908792586

Yến sào Bình Dương Gia | Mô hình 3 trong 1 (Sản xuất - Chế biến - Bán hàng) tại Bình Dương Tìm kiếm
Yến sào Bình Dương Gia | Mô hình 3 trong 1 (Sản xuất - Chế biến - Bán hàng) tại Bình DươngTài khoản

Tất cả sản phẩm

Yến Vuông

Giá: 3.400.000₫

Hủ 300ml - 4 vỊ (Táo đỏ + Kỷ tử + Long nhãn + Hạt chia )

Giá: 270.000₫

Hủ 300ml - Vị Saffron

Giá: 270.000₫

Hủ 300ml - Vị Đông Trùng Hạ Thảo

Giá: 270.000₫

Hủ 300ml - Vị Gừng

Giá: 270.000₫

Đặc biệt 2 Mặt sợi

Giá: 3.900.000₫

Chân Yến

Giá: 3.700.000₫

Thượng hạn 100% Sợi

Giá: 4.200.000₫

Yến tươi - 35g cho size 300ml

Giá: 216.000₫

Yến tươi - hộp 100g

Giá: 700.000₫

Yến sạch xếp hộp

Giá: 4.500.000₫

Hủ 75ml - Đông trùng hạ thảo

Giá: 75.000₫