Yến sào Bình Dương Gia | Mô hình 3 trong 1 (Sản xuất - Chế biến - Bán hàng) tại Bình Dương Hotline: 0908792586

Yến sào Bình Dương Gia | Mô hình 3 trong 1 (Sản xuất - Chế biến - Bán hàng) tại Bình Dương Tìm kiếm
Yến sào Bình Dương Gia | Mô hình 3 trong 1 (Sản xuất - Chế biến - Bán hàng) tại Bình DươngTài khoản

Tổ Yến làm sạch

Thượng hạn 100% Sợi

Giá: 4.200.000₫

Đặc biệt 2 Mặt sợi

Giá: 3.900.000₫

Chân Yến

Giá: 3.700.000₫

Yến Vuông

Giá: 3.400.000₫
Quà tặng kèm

Loại 1 Mặt Sợi

Giá: 3.700.000₫