Yến sào Bình Dương Gia | Mô hình 3 trong 1 (Sản xuất - Chế biến - Bán hàng) tại Bình Dương Hotline: 0908792586

Yến sào Bình Dương Gia | Mô hình 3 trong 1 (Sản xuất - Chế biến - Bán hàng) tại Bình Dương Tìm kiếm
Yến sào Bình Dương Gia | Mô hình 3 trong 1 (Sản xuất - Chế biến - Bán hàng) tại Bình DươngTài khoản

Yến Chưng Tươi - size 75ml

Hủ 75ml - Đông trùng hạ thảo

Giá: 75.000₫

Hủ 75ml - Gừng

Giá: 75.000₫

Hủ 75ml - 4 vị

Giá: 75.000₫

Hủ 75ml - Saffron

Giá: 75.000₫

Hủ 75ml - Vị Khác (Long nhãn, Kỷ tử, Lá Dứa - Hạt chia,..)

Giá: 75.000₫