Yến sào Bình Dương Gia | Mô hình 3 trong 1 (Sản xuất - Chế biến - Bán hàng) tại Bình Dương Hotline: 0908792586

Yến sào Bình Dương Gia | Mô hình 3 trong 1 (Sản xuất - Chế biến - Bán hàng) tại Bình Dương Tìm kiếm
Yến sào Bình Dương Gia | Mô hình 3 trong 1 (Sản xuất - Chế biến - Bán hàng) tại Bình DươngTài khoản

Yến chưng tươi

Hủ 75ml - Gừng

Giá: 75.000₫

Hủ 75ml - Saffron

Giá: 75.000₫

Hủ 75ml - Đông trùng hạ thảo

Giá: 75.000₫

Hủ 75ml - 4 vị

Giá: 75.000₫

Hủ 100ml - Gừng

Giá: 95.000₫

Hủ 100ml - Đông trùng

Giá: 95.000₫

Hủ 100ml - Vị Saffron

Giá: 95.000₫

Hủ 100ml - 4 vị

Giá: 95.000₫

Hủ 300ml - Vị Gừng

Giá: 270.000₫

Hủ 300ml - Vị Đông Trùng Hạ Thảo

Giá: 270.000₫

Hủ 300ml - Vị Saffron

Giá: 270.000₫

Hủ 300ml - 4 vỊ (Táo đỏ + Kỷ tử + Long nhãn + Hạt chia )

Giá: 270.000₫